Over miMakker Stip

In de hoedanigheid van miMakker Stip, een kleurrijk maatje, bezoekt Petra mensen met contactmoeilijkheden. Bijvoorbeeld mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking, maar ook asielzoekers met traumatische ervaringen. Eigenlijk iedereen waarbij normaal contact niet (meer) vanzelfsprekend is.

Contact is een basisbehoefte voor ieder mens. Contact maken met mensen voor wie taal niet beschikbaar is, is niet altijd even gemakkelijk. Maar het kan wel! Werken volgens de miMakkusmethode levert verbluffende resultaten: een oogopslag, een glim- of schaterlach en altijd contact van hart tot hart.

De miMakker heeft de intentie om echt contact te maken. Van hart tot hart en vanuit rust en respect. Soms met niets, soms met een handpop, flubberbal of ander materiaal wat zich aandient. Daarnaast kan de miMakker handreikingen geven aan zorgmedewerkers of vrijwilligers en familieleden of mantelzorgers ondersteunen in het contact met hun naaste.

MiMakker Stip komt in iedere gewenste woonomgeving op bezoek, denk aan een zorginstelling, dagbestedingscentrum of thuis.

Opleiding: Petra is bij de Stichting miMakkus te Eindhoven opgeleid in de miMakkusmethode en sinds oktober 2015 gecertificeerd miMakker.


Neem contact op